04/02/2023 13:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc đời kỳ ảo

Tác giả: Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/06/2009 12:11

 

Thân tặng Tạ Vũ

Thơ viết báo không đăng
thì đem chai ra đọc
đọc thơ hay đọc mình
rượu trong như nước mắt
uống xong là ông khóc
khóc đâu mà ông hát:
nào ta đi hồng binh

Hồng binh hay tùng rinh
giữa đời hay giữa hội
rước ai hoá rước mình
trời mưa nên đường lội
đường lội thì đi chân
đã gọi là hồng trần
cần chi mà giày dép
thanh la rồi não bạt
cờ quạt cũng là mình
tùng rinh ta tùng rinh

Tùng rinh ta đi học
học giỏi mới làm thơ
thôi thơ thì làm thợ
làm thợ lại làm thơ
thiên hạ tơ lơ mơ
thì tớ cũng lờ mờ
chưa say thì lại uống
chưa uống mà đã say
cầm chén ráo trên tay
tập làm anh nát rượu
nát rượu mà thơ hay
bọn bay đừng có lếu
láo gì. Này ta bay

Tỉnh dậy, ôm gốc cây
Ôi đời kỳ ảo quá!
12-1-2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Quần Phương » Cuộc đời kỳ ảo