31/03/2023 22:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/02/2015 18:44

 

Bóng lau mờ khuất đường hoa
Chiều yên phố núi sương là đà rơi
Dòng sông trôi mãi không lời
Đàn chim di rét đã vời vợi bay
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Chiều