25/05/2024 02:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ vui tặng con nhỏ

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Chính Mi vào 05/08/2017 03:32

 

Con sinh mới mười ngày
Đã ra hầm trú ẩn
Trên trời tiếng máy bay
Bốn bề vang súng bắn

Sáu tháng đi theo mẹ
Sơ tán về nông thôn
Đưa cánh tay nhỏ bé
Vẫy đồng lúa chập chờn

Mẹ nói đùa: Mình trông
Thằng này hẳn dai sức
Lớn lên làm phi công
Lái máy bay phản lực

Cha thêm: Nếu còn Mỹ
Nó đi chống xâm lăng
Đánh giặc đến lớp nó
Là thế hệ thứ năm

Bọn đế quốc cút rồi
Nó sẽ vào vũ trụ
Ca bài ca Việt Nam
Trên các vì tinh tú
24-9-1965

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Thơ vui tặng con nhỏ