15/06/2024 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị pháp kệ
示法偈

Tác giả: Cao Phong Diệu thiền sư - 高峰妙禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2010 03:48

 

Nguyên tác

颯颯秋風滿院涼,
芬芳籬菊半經霜。
可憐不遇攀花手,
狼藉枝頭多少香。

Phiên âm

Táp táp thu phong mãn viện lương,
Phân phương ly cúc bán kinh sương.
Khả liên bất ngộ phan hoa thủ,
Lang tạ chi đầu đa thiểu hương.

Dịch nghĩa

Gió thu thổi vi vút làm mát mẻ cả viện
Hoa cúc nơi bờ giậu đưa hương trải nửa thu rồi
Đáng thương cho những hoa này vì không gặp được người sành chơi hoa hái
Bẻ hái cành hoa bừa bãi làm mất hết bao nhiêu là mùi hương

Bản dịch của Phước Đức

Gió thu hiu hắt mái điện đường
Cúc giậu thơm tho trải mấy sương
Tiếc thay không gặp người coi sóc
Nhánh cành bừa bãi, có bao hương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Phong Diệu thiền sư » Thị pháp kệ