20/06/2024 08:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam trung cảm hoài
南中感懷

Tác giả: Phàn Hoảng - 樊晃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2014 16:41

 

Nguyên tác

南路蹉跎客未回,
常嗟物候暗相催。
四時不變江頭草,
十月先開嶺上梅。

Phiên âm

Nam lộ tha đà khách vị hồi,
Thường ta vật hậu ám tương thôi.
Tứ thì bất biến giang đầu thảo,
Thập nguyệt tiên khai lĩnh thượng mai.

Dịch nghĩa

Ở phương nam cứ lần lữa hoài chưa được về,
Thường than cảnh vật và khí hậu làm mau già.
Cỏ ở đầu sông bốn mùa không thay đổi,
Duy có tháng mười mai trên núi lại nở trước nhất.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở Lĩnh Nam lâu chưa về được
Khí hậu và cảnh giục mau già
Cỏ sông không đổi vẫn ra
Mai vàng trên núi nở hoa tháng mười
Tác giả viết bài này khi ở vùng Lĩnh Nam hoang sơ thuộc tỉnh Quảng Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phàn Hoảng » Nam trung cảm hoài