28/10/2020 00:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáng & tối

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 09:13

 

Anh & em
theo ánh sáng
nhưng ánh sáng không dắt ta đi
vậy chúng ta
hai người mù
chưa chắc

những gì phơi phải nhờ ánh sáng
& suốt đời nô lệ ánh sáng
nhữnggìcầntìmcầnlụccầnsuycầnkhảocầnchỉtríchcầnphêbìnhcầnnghiêncứu
thì phải cần bóng tối
bóng tối cần thiết để ý đồ lưu manh bước vào
bóng tối cần thiết để công tâm bước vào
cái mập mờ nửa sáng nửa tối khuyến khích tính tò mò ra phết

sáng & tối
chúng ta đang đi giữa hai bờ sáng tối

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Sáng & tối