18/01/2022 06:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Khắc Niệm Dương niên ông
寄克念楊年翁

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2016 09:27

 

Nguyên tác

去歲逢君今一年,
黃花翠竹入秋天。
頭童齒豁各如此,
眼炬聲鐘應且然。
苦恨所求千日醉,
放吟何必萬人傳。
城門擾擾塵埃甚,
只恐西湖壓暮煙。

Phiên âm

Khứ tuế phùng quân kim nhất niên,
Hoàng hoa thuý trúc nhập thu thiên.
Đầu đồng xỉ khoát các như thử,
Nhãn cự thanh chung ưng thả nhiên.
Khổ hận sở cầu thiên nhật tuý[1],
Phóng ngâm hà tất vạn nhân truyền.
Thành môn nhiễu nhiễu trần ai thậm,
Chỉ khủng Tây Hồ áp mộ yên.

Dịch nghĩa

Gặp bác đến nay vừa một năm
Hoa vàng trúc biếc trời đã sang thu
Đầu hói răng thưa hai người đều thế
Mắt như đuốc, tiếng như chuông, có lẽ bác vẫn như trước
Tức giận lắm, chỉ muốn say hàng ngàn ngày
Thơ ngâm tràn, cần gì phải vạn người truyền tụng
Nơi thành thị đã bụi cát mù mịt
Chỉ sợ phía bên Tây Hồ cũng bị khói chiều đè nặng

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Gặp nhau vừa một năm qua,
Hoa vàng, trúc biếc, trời đà sang thu.
Cùng là đầu hói răng thưa,
Tiếng vang, mắt sáng, bác như mọi ngày.
Hờn căm muốn uống thật say,
Ngâm tràn, chi phải qua tai muôn người.
Cổng thành bụi cát tơi bời,
Bên hồ e lại là nơi khói mù.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Dương niên ông tức Dương Danh Lập, người làng Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh, đỗ cử nhân khoa Giáp Tý đời Tự Đức, đồng khoa với nhà thơ Nguyễn Khuyến, năm sau họ Dương đỗ Phó bảng, làm Án sát Hà Tĩnh.

Nguồn: Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Hội nhà văn, 2006
[1] Say nghìn ngày. Sách Tửu sử ghi: Lưu Huyền Thạch đến Trung Sơn mua rượu uống vào say nghìn ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Ký Khắc Niệm Dương niên ông