23/10/2021 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý tư mã kiều liễu, thừa Cao sứ quân tự Thành Đô hồi
李司馬橋了承高使君自成都回

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 22:12

 

Nguyên tác

向來江上手紛紛,
三日成功事出群。
已傳童子騎青竹,
總擬橋東待使君。

Phiên âm

Hướng lai giang thượng thủ phân phân,
Tam nhật thành công sự xuất quần.
Dĩ truyền đồng tử kỵ thanh trúc,
Tổng nghĩ kiều đông đãi sứ quân.

Dịch nghĩa

Tay vung vẩy đi về hướng sông,
Ba ngày công việc xong, thật là một sự kiện vượt bực.
Đã ra lệnh cho con trẻ cưỡi ngựa tre xanh,
Cũng giống như cây cầu phía đông kia đợi sứ quân.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tay vẫy vung đi tới phía sông,
Ba ngày xong việc, thật hết lòng.
Đã cho con nít ngựa tre cưỡi,
Giống đợi sứ quân nơi cầu đông.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lý tư mã kiều liễu, thừa Cao sứ quân tự Thành Đô hồi