14/08/2022 19:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung
舟中

Tác giả: Đỗ Xuân Cát - 杜春吉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2013 18:34

 

Nguyên tác

東流水順南風逆,
兩兩爭舟不能尺。
憑君試閼一帆飛,
前山後山共闢易。

Phiên âm

Đông lưu thuỷ thuận nam phong nghịch,
Lưỡng lưỡng tranh chu bất năng xích.
Bằng quân thí át nhất phàm phi,
Tiền sơn hậu sơn cộng tịch dịch.

Dịch nghĩa

Nước chảy về đông, thuyền thuận dòng nhưng ngược gió nam
Hai thế giằng nhau nên  thuyền không nhích đi được một thước
Nhờ anh thử giương lá buồm để thuyền có thể đi như bay
Trước núi, sau núi, cuối cùng thế nào cũng phải thay đổi

Bản dịch của Bùi Vĩ

Thuyền thuận về đông ngược gió nồm
Giằng nhau hai thế vẫn như không
Nhờ anh giương cánh buồm như chạy
Bốn phía non vây phải ngược dòng
Nguồn: Tuyển tập thơ văn yêu nước và cách mạng Thanh Hoá, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Xuân Cát » Chu trung