09/12/2022 00:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông phương chi nhật 1
東方之日 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 22:39

 

Nguyên tác

東方之日兮,
彼姝者子,
在我室兮。
在我室兮,
履我即兮。

Phiên âm

Đông phương chi nhật hề,
Bỉ xu giả tử,
Tại ngã thất hề.
Tại ngã thất hề.
Lý ngã tức hề.

Dịch nghĩa

Mặt trời phương đông
Cô nàng đẹp đẽ kia,
Vào nơi nhà ta,
Vào nơi nhà ta,
Cứ rón rén bước theo ta mà đi không rời.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Phương đông đã thấy mặt trời,
Có cô con gái xinh tươi mặn mà.
Bỗng đâu tới ở nhà ta,
Bỗng đâu tới ở vào nhà chung nơi.
Rón theo ta, bước chẳng rời.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

lý: rón rén bước theo.
tức: đến.

Nói người con gái này rón rén bước theo dấu chân ta mà đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đông phương chi nhật 1