26/05/2024 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Linh Triệt thượng nhân
送靈澈上人

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:29

 

Nguyên tác

蒼蒼竹林寺,
杳杳鐘聲晚。
荷笠帶斜陽,
青山獨歸遠。

Phiên âm

Thương thương Trúc Lâm tự[1],
Diểu diểu chung thanh vãn.
Hạ lạp[2] đới tà dương,
Thanh sơn độc quy viễn.

Dịch nghĩa

Chùa Trúc Lâm xanh xanh
Chuông chiều nghe văng vẳng
Vai mang chiếc nón lá nhuộm ánh nắng xế
Một mình trở về núi xanh.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Chùa Trúc Lâm xanh xanh,
Chuông chiều nghe vẳng vẳng.
Nón lá sen nhuốm nắng,
Một mình về non xanh!
[1] Chùa ở huyện Huy, tỉnh Hà Nam.
[2] Còn đọc là "hà lạp", hiểu ngầm ý mang vác sự thanh tịnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Tống Linh Triệt thượng nhân