24/10/2021 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mua quan tài

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi ltvannhi vào 23/10/2012 08:17

 

Ba vua bốn chúa bảy thằng con,
Thắm thoát xuân thu bảy chục tròn.
Ơn nước chưa đền danh cũng hổ,
Quan tài sẵn có chết thì chôn.
Giang hồ lang miếu trời đôi ngả,
Bị gậy cân đai đất một hòn.
Cũng muốn sống thêm mươi tuổi nữa,
Sợ ông Bành Tổ tống đồng môn.
Theo sách Giai thoại làng Nho (Lãng Nhân) thì bài thơ này của Nguyễn Văn Giai đời Lê Trịnh, làm quan trải ba đời vua, bốn đời chúa.

Nguồn: Khảo luận về Nguyễn Khuyến, Nguyễn Xuân Hiếu, Trần Mộng Chu, NXB Nam Sơn, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Mua quan tài