25/05/2022 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ đó

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2005 22:14

 

Phận gái nhà nghèo
Mẹ bắt em theo
Lấy chồng từ nhỏ

Thương ơi ngày nọ
Lòng biết sao nguôi

Anh đi từ đó
Góc bể chân trời
Đông nay lại tới
Ai lo cho người?!
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Từ đó