18/01/2021 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đằng Châu đông dạ (Ứng hương thí trường ức thử)

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/03/2020 21:11

 

Phiên âm

Giang trung tinh đẩu[1] hỗ đê mang
Vạn lãi vô thanh thiên diểu mang
Tĩnh cực tuần dinh[2] la vận hưởng
Hàn thâm thí viện[3] cổ thanh trường
Trừng sa ế vũ cô phàm quá
Tam chiết phần kỳ phiến nguyệt đương
Lữ quán hữu nhân thời nghiễm toạ
Công thủ đăng hạ hưởng lang lang

Bản dịch của Bùi Quảng Thuận

Tinh đẩu trong sông đắc đổi cùng
Muôn vàn yên tĩnh trời mênh mông
Tuần doanh thỉnh thoảng chiêng inh ỏi
Thí viện đêm thâu trống điểm thùng
Mưa lớn cát dầm thuyền một lá
Sông răng ba ngả trăng chung dòng
Có người khách trọ ngồi nghiêm chỉnh
Đọc sách dưới đèn giọng động rung
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744 - 1818), Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998
[1] Sao Bắc Đẩu.
[] Người đi tuần trong doanh trại.
[3] Trường thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Đằng Châu đông dạ (Ứng hương thí trường ức thử)