31/03/2023 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi đến

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2013 09:40

 

Đi, khó quên nhau lại đến cùng
Đến rồi tẻ lạnh, đến như không
Đến vì đi vậy - Đi vì đến
Không đến không đi trống cõi lòng
5-1981

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Đi đến