04/10/2022 01:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mênh mông sóng vỗ ngang bờ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/10/2020 11:05

 

Mênh mông sóng vỗ ngang bờ,
Rung rinh nước bạc lập lờ ánh trăng.
Khoả chèo thuyền lướt băng băng,
Cá phô lườn bạc rõ bằng mo cau!
Nước trong cá quẫy đục ngầu,
Chạm thuyền, cô lái tưởng trâu húc thuyền!
Bài ca dao này viết về việc tăng gia sản xuất thời kỳ chống Mỹ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, nơi có vùng cá Yên Duyên, Thịnh Liệt nổi tiếng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mênh mông sóng vỗ ngang bờ