26/05/2022 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chùa Bái Đính

Tác giả: Lê Ba

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2016 09:55

 

Ngày xuân đi vãn cảnh chùa
Ghé vào Bái Đính, trời vừa tan sương
Chốn tâm linh, cõi vô thường
Gửi lòng, xin thắp nén hương cửa Thiền
Nguồn: Bức phù điêu và hạt cát (thơ), Lê Ba, NXB Nghệ An, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Ba » Chùa Bái Đính