19/01/2021 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 17:27

 

Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng,
Đường kia nỗi nọ dặn em khoan lấy chồng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn bát cơm trắng nhớ bát cơm lăng