05/10/2023 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thời thi - Thu từ
四時詩-秋詞

Tác giả: Ngô Chi Lan - 吳芝蘭

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2007 11:17

 

Nguyên tác

清商浮空澄霽景,
霜信遙將狐鴈影。
十丈蓮殘玉井香,
三更風落吳江冷。
飛螢夜度碧闌干,
衣薄難禁剪剪寒。
聲斷洞簫凝立久,
瑤臺何處覓驂鸞。

Phiên âm

Thanh thương phù không trừng tế cảnh,
Sương tín dao tương cô nhạn ảnh.
Thập trượng liên tàn ngọc tỉnh hương,
Tam canh phong lạc Ngô giang lãnh.
Phi huỳnh dạ độ bích lan can,
Y bạc nan câm tiễn tiễn hàn.
Thanh đoạn động tiêu ngưng lập cửu,
Dao Đài hà xứ mịch tham loan.

Bản dịch của Quách Tấn

Tầng xanh lơ lửng giương trong vắt,
Rải rác tin sương tình nhạn bắc.
Giếng ngọc sen tàn hương vẩn vơ,
Sông Ngô lá rụng canh hiu hắt.
Lập loè bóng đóm lọt qua mành,
lạnh thấm từng cơn áo mỏng manh.
Tiếng vọng lầu tiêu nghe đã dứt,
Nơi nao đài ngọc dấu loanh xanh?
Bài thơ được chép trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Trong Văn đàn bảo giám (Trần Trung Viên) có sưu tầm 4 câu dưới đây, không rõ là ai dịch 4 câu thơ đầu:
Gió vàng[1] hiu hắt cảnh tiêu sơ,
Lẻ tẻ bên trời bóng nhạn thưa.
Giếng ngọc sen tàn bông hết thắm,
Rừng phong lá rụng tiếng như mưa.
Nguồn:
1. Nguyễn Dữ, Truyền kỳ mạn lục, Trúc Khê dịch, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1952
2. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
3. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
[1] Kim phong, chỉ gió mùa thu, vì mùa thu thuộc hành kim.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Chi Lan » Tứ thời thi - Thu từ