30/03/2023 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ trung ký hữu
途中寄友

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/09/2008 20:21

 

Nguyên tác

上國觀光萬里途,
天涯屈指歲云租。
夢中水遠山還遠,
別後書無雁亦無。
客夜不眠千感集,
清時誰料寸忠孤。
南州舊識如相問,
報道今吾亦故吾。

Phiên âm

Thượng quốc quan quang vạn lý đồ,
Thiên nhai khuất chỉ tuế vân tồ.
Mộng trung thuỷ viễn sơn hoàn viễn,
Biệt hậu thư vô nhạn diệc vô.
Khách dạ bất miên thiên cảm tập,
Thanh thì thuỳ liệu thốn trung cô.
Nam châu cựu thức như tương vấn,
Báo đạo kim ngô diệc cố ngô.

Dịch nghĩa

Thượng quốc đi thăm, đường xa vạn dặm,
Bên trời đếm đốt ngón tay, đã đến cuối năm rồi.
Trong mộng thấy nước xa non cũng xa,
Sau khi biệt, thư không có nhạn cũng không có.
Đêm đất khách không ngủ, nghìn mối cảm dồn dập,
Thời thanh bình ai ngờ tấc lòng trung phải mồ côi.
Ở Nam Châu người quen cũ có ai hỏi thăm,
Bảo cho rằng cái tôi nay vẫn là cái tôi cũ.

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Thượng quốc sang thăm đường vạn dặm,
Chân trời tính đốt đã vừa năm.
Chiêm bao nước thẳm non càng ngái,
Lìa cách thư không nhạn biệt tăm.
Đêm khách thức chong dồn thắc mắc,
Thì thanh trung há phải âm thầm.
Nam Châu bạn cũ như ai hỏi,
Nhờ bảo rằng ta vẫn nhất tâm.
Tác giả bài thơ này từ lâu đã được công bố là Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, bản Hương đình cổ nguyệt thi tập, một tập thơ được cho là của Hồ Xuân Hương, được chép trong Tứ gia thi tập (ký hiệu R. 423, Thư viện quốc gia Việt Nam) cũng có bài thơ này dưới cùng tiêu đề Đồ trung ký hữu, chỉ với đôi chút khác biệt về nội dung:
Nhất khứ phiêu linh vạn lý đồ,
Thiên nhai khuất chỉ tuế vân tồ.
Mộng trung thuỷ viễn nhân hoàn viễn,
Biệt hậu thư vô nhạn diệc vô.
Khách dạ bất miên thiên cảm tập,
Thanh thì hoàn liệu thốn tâm cô.
Nam châu cựu thức nhân tương vấn,
Báo đạo ninh ngô diệc cố ngô.
一去飄零萬里途,
天涯屈指歲云徂。
夢中水遠人還遠,
別後書無鴈亦無。
客夜不眠千感集,
清時還料寸心孤。
南州舊識人相問,
報道寧吾亦故吾。
Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Đồ trung ký hữu