30/09/2022 05:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngủ yên đồng chí nhé

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 20:13

 

Gửi anh lại giữa rừng
Bốn bề núi dựng
Núi hiên ngang ngất trời vách đứng
Canh mồ cho anh

Anh hãy ngủ ỵên
Chúng tôi về đồng nội
Đơn vị phủ anh quốc kỳ đỏ chói
Chi bộ ghi thêm dấu Đảng búa liềm

Ngủ yên anh nhé
Rừng sâu "của" mình!
Tiếng nói "chân rừng và mặt bể"
Đất nước nơi nào không cha mẹ
Sống thác nơi nào không quang vinh
Bà mẹ đồng bằng có hỏi
"Ba, thằng Ba mô rồi?"
Sẽ kể: anh giờ hấp hối
Hai tay còn ghì bộc lôi
Nhớ lời anh dặn:
"Hy sinh đến cùng
Tất cả vì dân vì Đảng"
Thét to tên anh giữa trận
Thành lời xung phong

Ngủ yên anh nhé
Chúng tôi khởi hành
Tin chắc đồng chí nhé
Giết hết chúng để trả thù cho anh
(1952)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Ngủ yên đồng chí nhé