19/10/2019 08:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em có chồng rồi như ngựa có cương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 13:52

 

Em có chồng rồi như ngựa có cương,
Ngõ em em đứng, đường trường anh đi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em có chồng rồi như ngựa có cương