22/03/2023 07:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 06
和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其六

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:03

 

Nguyên tác

秀貞植性稟天工,
分付西園鬥紫紅。
榆寒不令霜露重,
凌凌金氣鎮狂風。

Phiên âm

Tú trinh thực tính bẩm thiên công,
Phân phó tây viên đấu tử hồng.
Du hàn bất lệnh sương lộ trọng,
Lăng lăng kim khí trấn cuồng phong.

Dịch nghĩa

Tính cây cứng đẹp là do thợ trời,
Giao cho vườn tây đua cùng hồng tía.
Cây du lạnh chẳng khiến sương móc lạnh,
Hơi thu lồng lộng át cả cuồng phong.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mỹ miều bẩm tính bởi thiên công,
Hẹn đến tây viên đấu tía hồng.
Du lạnh khiến đâu sương móc lạnh,
Hơi thu man mác át cuồng phong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 06