01/10/2022 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đằng Vương các tự
滕王閣序

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/05/2014 21:54

 

Nguyên tác

絕代詞人好,
才花冠有唐。
序文驚末座,
閣勢空南昌。
紫府神仙館,
鴻州帝子鄉。
江湖涵氣象,
牛斗耀光芒。
極浦生秋水,
寒潮送夕陽。
一篇才子賦,
百尺大江望。
露布誇雞檄,
風帆助馬當。
倚欗披讀罷,
慷慨弔滕王。

Phiên âm

Tuyệt đại từ nhân hảo,
Tài hoa quán hữu Đường.
Tự văn kinh mạt toạ,
Các thế khống Nam Xương.
Tử phủ thần tiên quán,
Hồng Châu đế tử hương.
Giang hồ hàm khí tượng,
Ngưu Đẩu diệu quang mang.
Cực phố sinh thu thuỷ,
Hàn triều tống tịch dương.
Nhất thiên tài tử phú,
Bách xích đại giang vương (vọng).
Lộ bố[1] khoa kê hịch,
Phong phàm trợ mã đương.
Ỷ lan phi độc bãi,
Khảng khái điếu Đằng Vương.[2]

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Từ nhân thảo tuyệt tác
Chiếm quán quân đời Đường
Bài tựa kinh dãy cuối
Gác vui rực Nam Xương
Tử phủ nhà tiên thánh
Hồng Châu con đế vương
Sông hồ gom mọi vẻ
Ngưu Đẩu toả muôn phương
Bãi cuối nước thu tỏ
Sóng lạnh rạng ánh dương
Bài phú trang tài tử
Thấm đến trăm thước sông
Gà ngán hịch lộ bố
Ngựa giúp cơn thuận phong
Dựa cột ngâm bài tựa
Khảng khái viếng Đằng Vương
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Thời xưa khi đi quân đi đánh giặc, thường viết một bài văn lên vải trắng (cờ lộ bố) cầm đi trước, có nội dung nêu lý do hành quân. Năm 22 tuổi, Vương Bột giữ chức phủ tu soạn cho Bát vương. Năm lần Bát vương chọi gà với An vương, nghịch ngợm sai Vương soạn bài hịch lộ bố theo kiểu trên. Cao Tông kết tội Vương gieo mầm xích mích nên bãi chức.
[2] Ghi chú của Mai Quốc Liên: Hai câu này có nói tác giả tựa lan can viếng Đằng Vương, tuy nhiên Cao Bá Quát chưa từng sang Trung Quốc nên có khả năng bài này không phải của ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đằng Vương các tự