08/12/2022 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ thánh chế đồ kinh Hoa Nhạc ứng chế
奉和聖製途經華嶽應制

Tác giả: Trương Duyệt - 張說

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 00:18

 

Nguyên tác

西嶽鎮皇京,
中峰入太清。
玉鑾重嶺應,
緹騎薄雲迎。
霽日懸高掌,
寒空類削成。
軒遊會神處,
漢幸望仙情。
舊廟青林古,
新碑綠字生。
群臣願封岱,
還駕勒鴻名。

Phiên âm

Tây Nhạc trấn hoàng kinh,
Trung phong nhập thái thanh.
Ngọc loan trùng lĩnh ứng,
Đề kỵ bạc vân nghinh.
Tễ nhật huyền cao chưởng,
Hàn không loại tước thành.
Hiên du hội thần xứ,
Hán hạnh vọng tiên tình.
Cựu miếu thanh lâm cổ,
Tân bi lục tự sinh.
Quần thần nguyện phong đại,
Hoàn giá lặc hồng danh.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tây Nhạc chắn kinh thành
Ngọn Hoa vút trời xanh
Chuông loan vang núi dội
Xe ngựa mờ mây quanh
Rạng nắng ngời vách dựng
Lạnh se thế hiểm lành
Đế Hiên vui thần hội
Vua Hán ngóng tiên tình
Miếu cũ thẳm rừng cổ
Bia nay rêu chữ xanh
Vua tôi tế trời đất
Người về mãi rạng danh
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Duyệt » Phụng hoạ thánh chế đồ kinh Hoa Nhạc ứng chế