28/11/2021 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Quế Lâm dịch kỳ 3
題桂林驛其三

Tác giả: An Nam tiến phụng sứ - 安南進奉使

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 12/11/2018 20:44

 

Nguyên tác

逆旅蕭蕭夜籟沉,
芭蕉葉上動秋心。
一鞭馬影隨風遠,
故國梅花入夢深。
客裏月明偏識麵,
天涯斷雁少知音。
淩雲未遂平生誌,
擊節不勝時朗吟。

Phiên âm

Nghịch lữ tiêu tiêu dạ lại trầm,
Ba tiêu diệp thượng động thu tâm.
Nhất tiên mã ảnh tuỳ phong viễn,
Cố quốc mai hoa nhập mộng thâm.
Khách lý nguyệt minh thiên thức miến,
Thiên nhai đoạn nhạn thiểu tri âm.
Lăng vân vị toại bình sinh chí,
Kích tiết bất thăng thì lãng ngâm.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Dặm trường đêm vắng gió hiu hiu,
Lay động lòng thu mấy lá tiêu.
Bóng ngựa một roi bay vút gió,
Hoa mai năm cũ nở chiêm bao.
Nhìn trăng lữ thứ quen quen mặt,
Vắng nhạn thiên thai thủi thủi sầu.
Bay nhảy bình sinh chưa toại chí,
Ngồi buồn gõ nhịp hát nghêu ngao.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » An Nam tiến phụng sứ » Đề Quế Lâm dịch kỳ 3