03/10/2023 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê từ kỳ 5
閨詞其五

Tác giả: Lê Trinh - 黎貞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 20:55

 

Nguyên tác

滿庭桃李鬥春華,
戲蝶遊蜂度午花。
只見雙雙來又去,
可憐人世似摶沙。

Phiên âm

Mãn đình đào lý đấu xuân hoa,
Hí điệp du phong độ ngọ hoa.
Chỉ kiến song song lai hựu khứ,
Khả liên nhân thế tự đoàn sa[1].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mận đào đấu sắc đầy sân,
Bướm ong bay lượn tần ngần hoa si.
Song song từng cặp đến đi,
Thương đời người khổ cũng vì tụ tan.
[1] Vò cát thành viên tròn, nhưng khi bỏ xuống dễ bị tan ra, chỉ người tuy tụ họp vậy nhưng cũng rất dễ phân tán. Tô Thức trong Nhị công tái hoạ diệc tái đáp 二公再和亦再答之: “Thân hữu như đoàn sa, Phóng thủ hoàn phục tán” 親友如摶沙,放手還復散 (Bạn bè như cát viên, Bỏ tay ra sẽ tan rã).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Trinh » Khuê từ kỳ 5