20/09/2020 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 10:09

 

Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng,
Có đeo hoa chăng nữa, hay ngồi thờ chồng nuôi con?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đến đây tôi hỏi thật mẹ dòng