05/12/2022 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Ngự hà
詠御河

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2016 18:04

 

Nguyên tác

屏山香水奠神京,
綿亙京中一水橫。
繞庫遁倉拖玉帶,
聯江貫塹壯金城。
九天宮闕涵空碧,
萬國舟航度太清。
聖代經營參造化,
禹功千古頌平成。

Phiên âm

Bình sơn[1] Hương thuỷ[2] điện thần kinh[3],
Miên cắng kinh trung nhất thuỷ hoành.
Nhiễu khố tuần thương đà ngọc đới,
Liên giang quán tiệm tráng kim thành[4].
Cửu thiên cung khuyết hàm không bích,
Vạn quốc chu hàng độ thái thanh.
Thánh đại kinh doanh tham tạo hoá,
Vũ công[5] thiên cổ tụng bình thành.

Dịch nghĩa

Núi Ngự sông Hương trấn giữ kinh đô
Một dòng nước chảy ngang tiếp nối khắp kinh thành
Vòng quanh các kho tàng kéo dài vành đai ngọc
Liền với sông hào làm nên thế kim thành hùng tráng
Lâu đài kinh khuyết như ngâm giữa bầu không xanh biếc
Thuyền bè muôn nước như đi trong cảnh thái hư
Các đời trước góp công cùng tạo hoá
Công lao vua Vũ ngàn đời còn ca ngợi

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Sông Hương núi Ngự vững kinh thành
Ngang vắt kinh đô một dải xanh
Kho lẫm quanh co đai giát ngọc
Sông hào liên tiếp thế kim thành
Lâu đài cung khuyết ngâm dòng biếc
Muôn nước thuyền bè vượt thái thanh
Nghiệp thánh góp công cùng tạo hoá
Ngàn đời vua Vũ rạng công danh
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Núi Ngự Bình ở Huế.
[2] Sông Hương ở Huế.
[3] Chỉ kinh đô Huế.
[4] Lấy ý từ thành ngữ "Kim thành thang trì" 金城湯池 (Thành vàng hào nóng), chỉ đất nước vững mạnh. Xuất xứ của thành ngữ trên là từ sách Hán thư 漢書phần Khoái Thông truyện 蒯通傳. Nguyên văn: "Biên địa chi thành, tất tướng anh thành cố thủ, giai vi kim thành thang trì, bất khả công dã” 邊地之城,必將嬰城固守,皆為金城湯池,不可攻也 (Thành trì nơi biên cương, có tướng giữ thành vững chắc, đều là thành vàng hào nóng, không thể đánh được).
[5] Công vua Vũ. Vua Vũ, người sáng nghiệp triều Hạ, tương truyền ông có công giúp vua Thuấn trị thuỷ. Xem thêm phần Bản kỷ trong Sử ký của Tư Mã Thiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Vịnh Ngự hà