16/05/2021 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu từ kỳ 11
柳枝辭其十一

Tác giả: Từ Huyễn - 徐鉉

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 19:22

 

Nguyên tác

仙樂春來按舞腰,
清聲偏似傍嬌饒。
應緣鶯舌多情賴,
長向雙成說翠條。

Phiên âm

Tiên nhạc xuân lai án vũ yêu,
Thanh thanh thiên tự bạng kiều nhiêu.
Ứng duyên oanh thiệt đa tình lại,
Trường hướng Song Thành[1] thuyết thuý điều.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhạc tiên xuân, lưng thon điệu múa
Tiếng trong veo ẻo lả kề bên
Lưỡi oanh tình tứ lời mềm
Vang trong cành biếc hướng lên Song Thành
[1] Tức Đổng Song Thành 董雙成, nàng tiên nhỏ hầu Tây Vương Mẫu, thổi sáo rất hay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Huyễn » Dương liễu từ kỳ 11