23/09/2020 14:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngang chiều

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 01/10/2011 11:17

 

Còn mong sót một vài bông phượng
Chớp mắt thấy mình đã chớm thu
Tiếc lá điểm tin vàng thấp thoáng
Ngang chiều ngỡ vọng lại lời ru.
Vào thu 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Ngang chiều