19/01/2021 00:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương tư khúc
相思曲

Tác giả: Lưu Phổ - 劉溥

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2014 15:18

 

Nguyên tác

相別誰知許久,
相思不道能深。
一夜五更妾夢,
千山萬水郎心。

Phiên âm

Tương biệt thuỳ tri hứa cửu,
Tương tư bất đạo năng thâm.
Nhất dạ ngũ canh thiếp mộng,
Thiên sơn vạn thuỷ lang tâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xa nhau biết đâu dài ngắn
Nhớ nhau nào đoán sâu nông
Tối tối năm canh thiếp mộng
Lòng chàng ngàn núi vạn sông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Phổ » Tương tư khúc