29/05/2024 12:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống đồng tử hạ sơn
送童子下山

Tác giả: Kim Gyo-gak - 김교각

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2017 14:50

 

Nguyên tác

空門寂寞汝思家,
禮別雲房下九華。
愛曏竹欄騎竹馬,
懶於金地聚金沙。
添瓶澗底休招月,
烹茗甌中罷弄花。
好去不須頻下淚,
老僧相伴有煙霞。

Phiên âm

Không môn[1] tịch mịch nhữ tư gia,
Lễ biệt vân phòng hạ Cửu Hoa[2].
Ái hướng trúc lan kỵ trúc mã,
Lãn ư kim địa tụ kim sa[3].
Thiêm bình giản để hưu chiêu nguyệt,
Phanh mính âu trung bãi lộng hoa.
Hảo khứ bất tu tần hạ lệ,
Lão tăng tương bạn hữu yên hà.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Vắng vẻ Không môn cháu nhớ nhà,
Bái biệt tăng phòng xuống Cửu Hoa.
Thích cưỡi ngựa tre bên giậu trúc,
Ngại nơi đất Phật đãi kim sa.
Bên khe gánh nước vời trăng đến,
Trong ấm pha trà cợt bóng hoa.
Thanh thản mà đi đừng nhỏ lệ,
Thầy nay bầu bạn với yên hà.
Chú bé theo nhà sư sống trong núi vắng nhưng trẻ thơ hiếu động lại nhớ nhà nên xin thầy cho về. Nhà sư hiểu tâm lý trẻ thơ nên tiễn chú bé về, không trách móc, cản trở mà động viên chú bé cứ yên tâm.

[2] Một trong bốn đại danh sơn của Phật giáo Trung Quốc, đạo tràng của Địa Tạng vương Bồ Tát ở tỉnh An Huy.
[3] Chỉ giáo lý của đạo Phật quý giá như vàng.
[1] Cửa Không, tức cửa Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Gyo-gak » Tống đồng tử hạ sơn