08/07/2022 05:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em cứ gọi hy vọng là giấc chiêm bao”
“Зови надежду сновиденьем”

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi xinbac-tibo vào 03/06/2007 04:37

 

Nguyên tác

Зови надежду сновиденьем,
Неправду - истиной зови,
Не верь хвалам и увереньям,
Но верь, о, верь моей любви!

Такой любви нельзя не верить,
Мой взор не скроет ничего;
С тобою грех мне лицемерить,
Ты слишком ангел для того.

Bản dịch của Tạ Phương

Em cứ gọi hy vọng là giấc chiêm bao,
Điều gian dối – cứ cho là chân lý,
Đừng tin những lời tán tụng, cam đoan,
Nhưng tình tôi em hãy tin, em nhé!

Không thể hồ nghi mối tình như thế,
Ánh mắt tôi chẳng giấu giếm chi nào;
Giả dối với em hẳn là không thể,
Em quá thiên thần tôi làm vậy được sao.
1831

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » “Em cứ gọi hy vọng là giấc chiêm bao”