20/01/2022 06:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê từ kỳ 7
閨詞其七

Tác giả: Lê Trinh - 黎貞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2021 20:56

 

Nguyên tác

別來顏色已非前,
懶向妝臺整翠鈿。
愁絕不禁秋夜永,
自攲寒枕聽更眠。

Phiên âm

Biệt lai nhan sắc dĩ phi tiền,
Lãn hướng trang đài chỉnh thuý điền.
Sầu tuyệt bất câm thu dạ vĩnh,
Tự khi hàn chẩm thính canh miên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhan sắc kém từ khi chàng đi khỏi,
Lười phấn son vàng ngọc chẳng chỉnh trang.
Không ngăn được đêm thu dài buồn quá,
Tựa gối nằm nghe trống điểm canh sang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Trinh » Khuê từ kỳ 7