05/07/2022 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân quy cố sơn thảo đường
暮春歸故山草堂

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 11/07/2008 13:33

 

Nguyên tác

谷口春殘黃鳥稀,
辛夷花盡杏花飛。
始憐幽竹山窗下,
不改青陰待我歸。

Phiên âm

Cốc khẩu xuân tàn, hoàng điểu hy,
Tân di hoa tận, hạnh hoa phi.
Thuỷ liên u trúc sơn song hạ,
Bất cải thanh âm, đãi ngã quy.

Dịch nghĩa

Trong thung lũng xuân đã qua, oanh vàng thưa thớt
Hoa tân di tàn hết, hoa hạnh rụng bay
Chỉ thương khóm trúc u ẩn bên cửa sổ nhìn ra núi
Không đổi sắc xanh âm u, đứng chờ ta về

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Oanh thưa, xuân đã hầu qua,
Tân di hoa hết, hạnh hoa cũng già.
Chỉ ưa khóm trúc cạnh nhà,
Bóng xanh cũng thế đợi ta khi về.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Mộ xuân quy cố sơn thảo đường