19/01/2021 04:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hồ Công động
題壺公洞

Tác giả: Trương Đăng Quế - 張登桂

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 04/07/2012 11:12

 

Nguyên tác

數點晴峰鎖碧煙,
壺中世界自依然。
何年碧洞棲神跡,
此日青鞋遇夙緣。
鴻德聖君應得道,
張房凡骨未成仙。
愛州名勝從稱最,
半入奇情領略邊。

Phiên âm

Sổ điểm tình phong toả bích yên,
Hồ trung thế giới tự y nhiên.
Hà niên bích động thê thần tích,
Thử nhật thanh hài ngộ túc duyên.
Hồng Đức[1] thánh quân ưng đắc đạo,
Trường Phòng[2] phàm cốt vị thành tiên.
Ái Châu danh thắng tòng xưng tối,
Bán nhập kỳ tình lĩnh lược biên.

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Mịt mờ khói toả ngàn non,
Trong hồ thế giới vẫn còn trơ trơ.
Vết thần trong động từ xưa,
Giày xanh duyên cũ bây giờ lại đây.
Vua Hồng Đức đắc đạo ngay,
Trường Phòng tục cốt khôn ngày thành tiên.
Ái Châu danh tiếng nổi truyền,
Nửa vào trong hội tình duyên ly kỳ.
Động Hồ Công ở trong núi Xuân Đài, xã Thọ Vực, huyện Vĩnh Lộc, trấn Thanh Hoá, phía trước sát với sông Mã, cảnh trí rất đẹp. Trong động có hai pho tượng đá, tương truyền ngày trước có một ông già dắt tiểu đồng đến đây hái thuốc rồi biến mất. Vua Lê Thánh Tông từng nói trong 36 động của nước ta thì đây là động thứ nhất. Vua Lê Thánh Tông, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Nghiễm đã có đề thơ ở đây.

Nguồn: Đại Nam nhất thống chí, tỉnh Thanh Hoá, Á Nam Trần Tuấn Khải phiên dịch, Nha Văn hoá Bộ Quốc gia giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1960
[1] Vua Lê Thánh Tông.
[2] Phí Trường Phòng, người đời Đông Hán (Trung Quốc) theo thầy vào núi tu đạo nhưng không thành. Người đời bấy giờ cho rằng ông Phí Trường Phòng đã hiện thân đến núi Xuân Đài nầy nên khắc tượng để thờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Đăng Quế » Đề Hồ Công động