07/03/2021 10:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ tặng báo Độc lập

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Beyblade0105 vào 23/02/2019 19:44

 

Năm mới thế cho năm đã cũ,
Báo “Độc lập” của đảng “Dân chủ”.
Kêu gọi toàn thể dân Việt Nam.
Đoàn kết và thắt chặt hàng ngũ.
Kiên quyết kháng chiến đến kỳ cùng,
Để giữ chủ quyền và lãnh thổ.
Chờ ngày Độc Lập đã thành công,
Tết ấy tha hồ bàn với cỗ.
Nhân mùa xuân kháng chiến đầu tiên, tháng 1 năm 1947.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Thơ tặng báo Độc lập