29/09/2022 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang đình tống My Châu Tân biệt giá Thăng Chi, đắc vu tự
江亭送眉州辛別駕昇之得蕪字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 01:23

 

Nguyên tác

柳影含雲幕,
江波近酒壺。
異方驚會面,
終宴惜征途。
沙晚低風蝶,
天晴喜浴鳧。
別離傷老大,
意緒日荒蕪。

Phiên âm

Liễu ảnh hàm vân mạc,
Giang ba cận tửu hồ.
Dị phương kinh hội diện,
Chung yến tích chinh đồ.
Sa vãn đê phong điệp,
Thiên tình hỉ dục phù.
Biệt ly thương lão đại,
Ý tự nhật hoang vu.

Dịch nghĩa

Màn mây lồng bóng liễu,
Sóng sông gần bầu rượu.
Sợ gặp mặt nơi xa lạ,
Đường đi xa làm tiếc phải dứt bữa tiệc.
Bãi sông vào lúc ban chiều, gió lùa bướm sát thấp,
Trời tạnh con le tắm thoả thích.
Cảnh biệt ly làm kẻ già cả đau buồn,
Cõi lòng ngày một hoang vắng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bóng liễu, màn mây ngậm,
Bầu rượu, sóng sông gần.
Chốn lạ gặp nhau ngại,
Đường xa tiếc tiệc tàn.
Bãi chiều gió lùa bướm,
Trời tạnh lặn vui ngan.
Chia ly tủi thân lão,
Lòng dạ ngày lan man.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang đình tống My Châu Tân biệt giá Thăng Chi, đắc vu tự