26/06/2022 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Thôi chào nhé, bạn ơi, chào nhé”
“До свиданья, друг мой, до свиданья”

Tác giả: Sergei Yesenin - Сергeй Есeнин

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2007 14:34

 

Nguyên tác

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,-
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

Bản dịch của Anh Ngọc

Thôi chào nhé, bạn ơi, chào nhé!
Bạn thân yêu, tôi mang bạn giữa lòng
Cuộc chia ly tự bao giờ định sẵn
Hẹn một ngày tái ngộ chờ mong.

Thôi chào nhé, không một lời bịn rịn
Bạn thân yêu, xin bạn đừng buồn
Trên đời này, chết là điều chẳng mới
Nhưng sống thật tình cũng chẳng mới gì hơn.
Đây là bài thơ cuối cùng của tác giả, được làm hôm trước ngày anh qua đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Yesenin » “Thôi chào nhé, bạn ơi, chào nhé”