01/06/2023 19:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không ngủ

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 19:14

 

Có giăng bóng lạnh vườn đào,
Có giàn nhạc ngựa lơi vào trong đêm.
Và trong lòng với con tim,
Có lời em, có bóng em rõ ràng.

Thuyền giăng ai thả sang đoài,
Đêm khuya mở nhẹ then cài cửa ra.
Giăng vào bóng nữa là ba,
Với em ở trái tim ta là nhiều.
Nguồn: Nguyễn Bính, Hương cố nhân, Á Châu ấn cục, 1941

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Không ngủ