20/04/2019 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Serenade

Tác giả: Lê Tuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lê Tuân vào 11/02/2019 11:00

 

mắt buồn
cổ điển
hoang vu
rừng serenade gọi thu là vàng

gọi chiều là tím lang thang
gọi em là đoá-trần-gian tôi tìm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tuân » Serenade