04/10/2022 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luận thi kỳ 30
論詩其三十

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/02/2009 11:44

 

Nguyên tác

撼樹蚍蜉自覺狂,
書生技癢愛論量。
老來留得詩千首,
卻被何人校短長?

Phiên âm

Hám thụ tỳ phù tự giác cuồng,
Thư sinh kỹ dưỡng ái luận lường.
Lão lai lưu đắc thi thiên thủ,
Khước bị hà nhân hiệu đoản trường?

Dịch nghĩa

Con kiến đòi lay cây, tự biết là cuồng,
Chỉ vì là thư sinh thì ngứa ngáy thích luận so.
Lão (ta) nay sẽ lưu được ngàn bài thơ,
Nào ngại sẽ bị ai về sau xét ngắn dài?

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Kiến muốn lay cây, cuồng lắm ôi,
Thư sinh ngứa ngáy luận vui chơi.
Lão nay lưu lại ngàn bài đó,
Đâu ngại đời sau xét ngắn dài?
Bài này là lời kết thúc 30 bài Luận thi. Thông qua 30 bài này, Nguyên Hiếu Vấn đã bình luận khá nhiều tác giả lớn và thi phái từ đời Hán-Nguỵ tới đời Tống. Ông tự khiêm coi mình trong việc luận thơ này chỉ như con kiến đòi lay cây, tự coi là cuồng vọng. Những bài luận thơ này đã thể hiện quan điểm của ông và có ảnh hưởng khá lớn tới những người đời sau.

Hàn Dũ 韓愈 trong bài Điệu Trương Tịch 調張籍 viết: "Lý Đỗ văn chương tại, Quang diễm vạn trượng trường. Bất tri quần nhi ngu, Na dụng cố báng thương. Tỳ phù hám đại thụ, Khả tiếu bất tự lường" 李杜文章在,光焰萬丈長。不知群兒愚,那用故謗傷。蚍蜉撼大樹,可笑不自量 (Văn Chương Lý Bạch và Đỗ Phủ còn đó, Soi sáng dài vạn trượng. Không biết lũ trẻ ngu, Dùng nó để bêu rếu. Con kiến mà đòi lay cây, Đáng cười chê vì không biết lượng sức). Có lẽ Nguyên Hiếu Vấn mượn ý những câu này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Luận thi kỳ 30