16/06/2021 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nông dân đoàn kết

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 21:04

 

Nông dân đoàn kết, cả nước một nhà,
Đủ cả dân tộc, đủ cả trẻ già;
Ai cũng cố gắng thi đua tăng gia,
Kế hoạch nông nghiệp chắc là thành công.
Nguồn:
1. Báo Nhân dân, số 744, ngày 17-3-1956
2. Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Nông dân đoàn kết