07/12/2021 08:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 4
恭和御制原韻詠盆中小梅其四

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2013 14:56

 

Nguyên tác

雨雨風風昨夜寒,
小春已過臘將殘。
東皇有意傳佳信,
題品花魁碧玉翰。

Phiên âm

Vũ vũ phong phong tạc dạ hàn,
Tiểu xuân[1] dĩ quá lạp tương tàn.
Đông hoàng hữu ý truyền giai tín,
Đề phẩm hoa khôi bích ngọc hàn.

Dịch nghĩa

Gió gió mưa mưa, đêm qua trời lạnh lẽo
Tiết tiểu xuân đã qua, tiết đông giá sắp tàn
Chúa xuân đã có ý truyền tin tốt lành
Vung bút ngọc phẩm đề loại hoa nở đầu các hoa

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Mưa gió đêm qua khí lạnh tràn
Tiểu xuân đã quá, tiết đông tàn
Chúa xuân truyền ý tin lành tốt
Thơ vịnh hoa đầu tuyệt thế gian
Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập, NXB Văn hoá thông tin, 2000
[1] Thời tiết tháng 10 (âm lịch) ấm áp, cây cỏ nở hoa, cho nên gọi là tiểu xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 4