24/10/2021 00:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ hậu văn oanh
雨後聞鶯

Tác giả: Viên Giác - 袁桷

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/11/2018 11:18

 

Nguyên tác

眾卉沐新雨,
幽光淡餘情。
岸幘碧雙冷,
卷帘白雲生。
起坐調素弦,
促軫流鶯鳴。
似言田家苦,
招我田中行。
昨宵隱其雷,
愿言興滿盈。

Phiên âm

Chúng huỷ mộc tân vũ,
U quang đạm dư tình.
Ngạn trách bích song lãnh,
Quyển liêm bạch vân sinh.
Khởi toạ điều tố huyền,
Xúc chẩn lưu oanh minh.
Tự ngôn điền gia khổ,
Chiêu ngã điền trung hành.
Tạc tiêu ẩn kỳ lôi[1],
Nguyện ngôn hưng mãn doanh.

Dịch nghĩa

Cỏ cây được tắm mưa mới
Sắc tròi nhạt thấy rất vui
Hất khăn đội đầu bên cửa sổ lạnh
Cuốn rèm thấy mây trắng bay
Ngồi bên so lại giây đàn
Chạm vào phím lại nghe tiếng oanh
Tựa như kể nỗi khổ của nhà nông
Gọi ta ra ngoài đồng
Đêm qua có sấm dậy
Nước đã đầy đồng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cỏ cây tắm mưa mới
Trời nhạt chứa chan tình
Hất khăn bên song lạnh
Cuốn rèm mây trắng sinh
Ngồi lên so giây lại
Chạm phím vang tiếng oanh
Như kể nhà nông khổ
Bảo ta ra đồng xanh
Đêm qua có sấm dậy
Vui sao nước đã dềnh
[1] Tiếng sấm. Chữ trong Kinh thi - Thiệu nam - Ẩn kỳ lôi. “Ẩn” đồng âm với “ân” 殷.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Giác » Vũ hậu văn oanh