30/05/2023 22:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất thất lệnh
一七令

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 27/07/2021 11:30

 

Nguyên tác

煙。
漫野;浮川。
新霜後;夕陽前。
情飄孤雁;意動寒蟬。
雪色隨征旅;桂影舞娥仙。
江岸蘆花渺渺;陌頭柳葉綿綿。
萬里關山情不盡;一時光景思無邊。

Phiên âm

Yên.
Mạn dã; Phù xuyên.
Tân sương hậu; Tịch dương tiền.
Tình phiêu cô nhạn; Ý động hàn thiền.
Tuyết sắc tuỳ chinh lữ; Quế ảnh vũ nga tiên.
Giang ngạn lô hoa diểu diểu; Mạch đầu liễu diệp miên miên.
Vạn lý quan san tình bất tận; Nhất thời quang cảnh tứ vô biên.

Dịch nghĩa

Khói,
Khắp đồng, Đầy bãi.
Sau tiết sương mới, Trước buổi chiều tàn.
Tình chao cánh nhạn đơn côi, Ý khiến lay động con ve mùa lạnh.
Theo sắc tuyết dưới chân người lữ khách; Vờn bóng quế khi tiên nga múa lượn.
Mờ mịt như hoa lau bên sông; Miên ma như lá liễu đầu đường.
Muôn dặm quan san tình chẳng dứt; Nhất thời quang cảnh ý tứ vô cùng.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Khói dăng khắp ruộng, đầy sông
Sau cơn sương mới, trước dòng chiều rơi.
Tình dường chao cánh nhạn bay;
Ý dường giục tiếng ve gầy tiết đông.
Quyện hơi tuyết, bước phiêu bồng;
Bóng trăng hoà nhịp múa vòng tiên nga.
Hoa lau bờ nước nhạt nhoà;
Đầu đường lá liễu la đà tơ xanh.
Nguồn: Cổ vận tân phong, NXB Hội nhà văn, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Nhất thất lệnh