15/08/2022 10:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2010 18:41

 

Phiên âm

Liễu yên phi phất vãn phong thân
Đạm đãng giang thiên bất nhẫn khan
Tam lưỡng sa âu kinh dục khởi
Ngư ông quy khứ lục tần than

Dịch nghĩa

Khói liễu đu đưa, gió chiều lạnh lẽo
Trời sông hiu quạnh chẳng nỡ ngắm nhìn
Vài ba chim âu trên bãi cát giật mình muốn vùng dậy
Ngư ông đi về bến rau tần xanh

Bản dịch của Đào Phương Bình

Khói liễu lay lay lạnh gió chiều
Trời sông biếng ngắm cảnh đìu hiu
Chim âu vài chiếc kinh toan dậy
Ngư phủ chiều về bến nước rêu
Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thu phố