19/01/2022 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 43

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2019 06:06

 

Tôi khoe gặp nhiều may mắn, cha tôi lo
Tôi than gặp nhiều cái rủi, cha tôi cười
Nhưng các con tôi thì ngược lại!
Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Bài số 43