02/12/2023 01:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Hương tống Vi bát chi Tây Kinh
金鄉送韋八之西京

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/01/2007 17:43

 

Nguyên tác

客自長安來,
還歸長安去。
狂風吹我心,
西挂咸陽樹。
此情不可道,
此別何時遇。
望望不見君,
連山起煙霧。

Phiên âm

Khách tự Trường An lai,
Hoàn quy Trường An khứ.
Cuồng phong xuy ngã tâm,
Tây quải Hàm Dương[1] thụ.
Thử tình bất khả đạo,
Thử biệt hà thời ngộ.
Vọng vọng bất kiến quân,
Liên sơn khởi yên vụ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từ Trường An khách đến
Nhắm Trường An khách về
Lòng tôi như gió bão
Hàm Dương cây phủ che
Xa nhau gặp lại không
Tình ấy để trong lòng
Ngóng theo người chẳng thấy
Sương núi phủ mênh mông.
Tây Kinh: tức Trường An, nằm phía nam sông Vị, kinh đô từ đời nhà Hán đến nhà Đường.

[1] Kinh đô nhà Tần, nằm phía bắc sông Vị, một phụ lưu của sông Hoàng (hà). Hiện nay ở phía tây bắc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Hàm Dương bị Hạng Vũ đốt cháy sau khi tiến quân vào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Kim Hương tống Vi bát chi Tây Kinh